ZIPSER


ZIPSER - nemecký ekvivalent slovenského slova spišský, spišská
Spiš (po latinsky - Scepusium, po nemecky - Zips, po poľsky - Spisz, po maďarsky - Szepes) je historický názov stolice a župy bývalého Uhorska. Spišská župa sa rozkladala prevažne v severovýchodnej časti dnešného Slovenska. Jej malá časť leží v dnešnom južnom Poľsku, medzi riekami Dunajec a Bialka a štátnou hranicou so Slovenskom.
Dnes je Spiš len historický názov príslušného územia bez politickej subjektivity (podobne ako Burgundsko či Baskicko vo Francúzsku), resp. označenie jedného z oficiálnych turistických regiónov Slovenska, no medzi ľuďmi je názov stále zaužívaný.
Centrum Spiša bol Spišský hrad, podľa ktorého je región pomenovaný. Hrad bol postavený v 12. storočí. Od 16. storočia až do roku 1922 bola centrom Spiša Levoča.
Väčšina spišských miest sa rozrástla príchodom Nemcov. Nemci na Spiš prišli hlavne po tatárskom vpáde v 13. storočí. Nemci pochádzali prevažne z oblastí okolo Baltického mora a zo Švábska. Boli to prevažne odborníci v rôznych odvetviach a baníci. Vďaka nemeckej kolonizácii mal Spiš veľkú nemeckú populáciu až do konca 2. svetovej vojny. 


Región Spiša má bohaté liehovarnícke tradície.
V 19. a 20. storočí fungovali liehovary v Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, v Huncovciach a v Spišskom Hrhove. V roku 1778 vznikla v Spišskej Belej továreň na výrobu spišskej belianskej borovičky. Likérka v Spišskej Belej bola založená rodinou Kleinbergerovcov v roku 1875 a dedičia sa v roku 1930 stali spoločníkmi aj popradskej továrne TATRA, ktorá vyrábala likéry a konzervy. Henrich Morgenbesser založil v roku 1925 v Starej Ľubovni taktiež likérku. Azda najznámejšou továrňou na výrobu liehu a liehovín bola v druhej polovici 20. storočia bola firma White Lady v Levoči.

Rešpektujúc túto bohatú tradíciu Vám naša spoločnosť prináša nový rad produktov ZIPSER.