KARLOFF, s.r.o.


KARLOFF, s.r.o.
M.R.Štefánika 18
919 43 Cífer

Office:                                                                                           
Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok                                 
Tel./Fax: +421(0)52 4681 461-2                                         
E-mail: info@karloff.sk                                                             
Web:
www.karloff.sk                                                                  

IČO: 36 247 367
IČ DPH: SK2020166951
Bankové spojenie : 

UNICREDIT BANK SLOVAKIA, a.s.,
číslo účtu: 1057332000/1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN:SK2311110000001057332000


Spoločnosť KARLOFF,  s.r.o.  bola založená podľa slovenského práva Spoločenskou zmluvou dňa 22.11.2001 a v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave bola zapísaná dňa 16.01.2002. Hlavným predmetom aktivít spoločnosti je marketing a obchodné činnosti. Všetky ďalšie skutočnosti sú uvedené vo výpise z OR na www.orsr.sk